مجموعه دلبافته های یاسمین نادری، رهگذر

مجموعه دلبافته های یاسمین نادری، رهگذر

 

 • چاپ اول

  پاییز 1399 

  Autumn 2020

 • لیتوگرافی و چاپ

  چاپخانه Printania  

  info@printania.co.uk
   

 • ISBN Number

  978-0-9956812-8-6

 • نویسنده

  یاسمین نادری 

£20.00Price